► Cà phê Thùy Dung

► Cà phê Thùy Dung

► Cà phê Thùy Dung

► Cà phê Thùy Dung

► Cà phê Thùy Dung

► Cà phê Thùy Dung

► Cà phê Thùy Dung

► Cà phê Thùy Dung

► Cà phê Thùy Dung

► Cà phê Thùy Dung
Trang chủ Tất cả sản phẩm

LỌC SẢN PHẨM

GIÁ SẢN PHẨM

Tất cả sản phẩm ► Cà phê Thùy Dung

Sắp xếp:

Cà phê Thùy Dung tháp thượng hạng

150,000₫


1. Thành phần: Arabica, Moka, Robusta

2. Trọng lương: 500g/hộp

3. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Cà phê Thùy Dung MS07

275,000₫


1. Thành phần: Arabica, Moka, Culi, Robusta.

2. Trọng lượng: 500g/hộp.

3. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Cà phê Thùy Dung MS04

130,000₫


1. Thành phần: Arabica, Moka, Culi, Robusta.

2. Trọng lượng: 500g/hộp

3. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Cà phê Thùy Dung MS02

80,000₫


1. Thành phần: 98% Arabica, Moka, Robusta.

2. Trọng lượng: 500g/hộp

3. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Cà phê Thùy Dung MS02

40,000₫


1. Thành phần: Arabica, Moka, Robusta

2. Trọng lượng: 250g/hộp

3. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

 

Cà phê Thùy Dung MS01

60,000₫


1. Thành phần: Arabica, Moka, Robusta, Culi.

2. Trọng lượng: 500g/hộp

3. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Cà phê Thùy Dung hòa tan hộp

41,000₫


1.Thành phần: Đường, bột nguyên kem, cafein hòa tan 12.5%

2. Trọng lượng: 18 gói *  17 gram                                                                                                                                                                         

3. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Cà phê Thùy Dung hòa tan bì

88,000₫


1.Thành phần: Đường, cà phê hòa tan, thành phẩm 3in1

2. Trọng lượng: 17 g * 45 gói

3. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
.

Cà phê Thùy Dung MS01 hộp 250g

32,000₫


1. Thành phần: Arabica, Moka, Robusta.

2. Trọng lượng: 250g/hộp                                                                                                                                                                                      3. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Cà phê Thùy Dung hạt MS01

120,000₫


1. Thành phần: Hạt cà phê Robusta, Arabica.

2. Trọng lượng: 1kg

3. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.