► Cà phê Thu Hà

► Cà phê Thu Hà

► Cà phê Thu Hà

► Cà phê Thu Hà

► Cà phê Thu Hà

► Cà phê Thu Hà

► Cà phê Thu Hà

► Cà phê Thu Hà

► Cà phê Thu Hà

► Cà phê Thu Hà
Trang chủ Tất cả sản phẩm

LỌC SẢN PHẨM

GIÁ SẢN PHẨM

Tất cả sản phẩm ► Cà phê Thu Hà

Sắp xếp:

Cà phê Thu Hà hòa tan sữa vị đậm

60,000₫


- Thương hiệu: Thu Hà

- Trọng lượng: 20 gói * 20 gr

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

 

Cà phê Thu Hà hòa tan sữa vị nhẹ

35,000₫


- Thương hiệu: Thu Hà

- Trọng lượng: 14 gói * 17 gr

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Cà phê Thu Hà Thu Hà cao cấp 3 sao hộp 250g

50,000₫


- Thương hiệu: Thu Hà

- Trọng lượng: 250/hộp

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

 

Cà phê Thu Hà bì 100g

10,000₫


- Thương hiệu: Thu Hà

- Trọng lượng: 100g/gói

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Cà phê Thu Hà cao cấp 3 sao

95,000₫


- Thương hiệu: Thu Hà

- Trọng lượng: 500g/gói

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Cà phê Thu Hà cao cấp số 1

75,000₫


- Thương hiệu: Thu Hà

- Trọng lượng: 500g/gói

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Cà phê Thu Hà loại 1

60,000₫


- Thương hiệu: Thu Hà

- Trọng lượng: 500g/gói

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Cà phê Thu Hà vàng

44,000₫


- Thương hiệu: Thu Hà

- Trọng lượng: 500g/gói

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.