LY CÓC THỦY TINH & GỐM

UG-310

9,500 ₫

  • Capacity : 220 ml / ~ 8.5 Oz
  • TD : 88 mm.
  • MD : 77 mm.
  • BD : 44 mm.
  • H : 66 mm.
  • Packing : 6/72 (~12.5 kg.)
 
Mua hàng