Cà phê Phiên Phương

47,500 ₫

* Cà phê Phiên Phương:

Thành phần: Arabica; Rubusta; cherry; caramen; bơ

Trọng lượng/bì: 500gram

Hạn dùng: 1 năm

 
Mua hàng

Cà phê Thanh Thủy Nâu

35,000 ₫

Thành phần: Arabica; Rubusta; bơ

Trọng lượng/bì: 500gram

Hạn dùng: 1 năm

 
Mua hàng

Cà phê Thanh Thủy Xám

40,000 ₫

Thành phần: Arabica; Rubusta; bơ

Trọng lượng/bì: 500gram

Hạn dùng: 1 năm

Mua hàng

Cà phê Thanh Thủy đỏ

50,000 ₫

Thành phần: Arabica; Rubusta; moka; bơ

Trọng lượng/bì: 500gram

Hạn dùng: 1 năm

Mua hàng

Classic CT95

50,000 ₫

Thành phần: Arabica; Moka; Rubusta

Trọng lượng/bì: 500gram

Hạn dùng: 1 năm

Mua hàng

Cà phê Thùy Dung I

45,000 ₫

Thành phần: Arabica; Moka; Rubusta

Trọng lượng/bì: 500gram

Hạn dùng: 1 năm

Mua hàng

Cà phê nguyên chất Moka (hạt, bột)

125,000 ₫

Thành phần chính: Robusta; arabica; bơ; muối

Trọng lượng/bì: 500gram

Mua hàng

Cà phê nguyên chất Culi(hạt,bột)

90,000 ₫

Thành phần chính: Robusta; arabica; bơ; muối

Trọng lượng/bì: 500gram

Mua hàng

Cà phê nguyên chất Robusta(hạt, bột)

65,000 ₫

Thành phần chính: Robusta, arabica; bơ; muối...

Trọng lượng bì: 500g

Mua hàng